עוקף קריות

קווים ליוותה כקבלן משנה את פרויקט עוקף קריות שהתבצע על ידי חברת שפיר הנדסה אזרחית. 

קווים ביצעה באתר הסדרי תנועה זמניים, סימון כבישים, שילוט ותמרור ואביזרי בטיחות סופיים.