Notice: Constant S_DB_SERVER already defined in /home/kavim/domains/kavim.com/public_html/common/config.php on line 16 Notice: Constant S_DB_USER already defined in /home/kavim/domains/kavim.com/public_html/common/config.php on line 17 Notice: Constant S_DB_PASSWORD already defined in /home/kavim/domains/kavim.com/public_html/common/config.php on line 18 Notice: Constant S_DB_NAME already defined in /home/kavim/domains/kavim.com/public_html/common/config.php on line 19 Notice: Constant S_DB_PREFIX already defined in /home/kavim/domains/kavim.com/public_html/common/config.php on line 20 קווים

קווים מערכות תחבורה בע"מ,
נוסדה בשנת 1996 כחברה למתן שירותי בטיחות בדרכים, סימון כבישים ומכירת אביזרי בטיחות.
משנת 1998 מוסמכת החברה ע"י "מעצ" כחברה לסימון כבישים לאחר הצטיידות במכונות ייעודיות לסימון כבישים מהירים.
בסוף שנת 1998 הוקם מפעל השלטים של החברה תוך כדי ליווי של חברת M3 ישראל, מפעל המוסמך ע"י "מעצ" לייצור והתקנת שילוט, גשרי שילוט, תמרורים ואביזרי דרך.
המפעל עוסק בתכנון גרפי וייצור כל סוגי השילוט תוך כדי שימוש בחומרי הגלם ומכונות ייצור מהמתקדמים בעולם.