כביש 431

קווים ליוותה כקבלן משנה את פרויקט כביש 431 שהתבצע על ידי חברת דניה סיבוס. 

קווים ביצעה באתר הסדרי תנועה סופיים הכוללים: שילוט ותמרור, סימון כבישים וכיוצ"ב.