מעקות פלדה, סופגי אנרגיה ויחידות קצה

חברת קווים מוסמכת על ידי נתיבי ישראל (מע"צ) להתקנת מעקות פלדה לפי תקן אירופאי EN-1317. 

 

החברה מתקינה את כל סוגי המעקות המאושרים על ידי הוועדה הבין-משרדית ונתיבי ישראל.

לחברה מכונות נעיצה וקידוח ייעודיים לביצוע העבודות.

לפרטים נוספים - צור קשר