כביש 1

קווים מלווה כקבלן משנה את פרויקט הרחבת כביש ירושלים ת"א לשלושה נתיבים מכיוון שער הגיא לגינות סחרוב המבוצע על ידי הקבלנים הראשיים: מרדכי בנימין וגילי ויואל עזריה. 

קווים מבצעת באתר הסדרי תנועה זמניים הכוללים: הצבת מעקות בטיחות, סימון כבישים, שילוט ותמרור וכיוצ"ב.